คณะกรรมการบริหารสมาคมตระกูลชื้อแห่งประเทศไทย
นายกกิตติมศักดิ์


นายสุวรรณ ศรีวัฒนชัยกุล

ห้างสุวรรณ (ชื้อเซี่ยงกี่)
บริษัท เวลเทรดมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


นายอู๋เซี้ย แซ่ชื้อ

บริษัท ติ่งฮงฮวด จำกัด


นายอินทร แก้วกิติพงษ์

บ. อินทรวู้ดอินดัสทรี จก.


นายวิชัย มาลีนนท์

บ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จก.
ไทยทีวีสี ช่อง 3

(1) 2 หน้าต่อไป >>
คณะกรรมการบริหาร
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร | นายกกิตติมศักดิ์ | นายกสมาคม และรองนายกสมาคม | กรรมการบริหาร
กลุ่มสตรีสมาคม
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร | ประธานกิตติมศักดิ์ | ประธาน และรองประธาน | กรรมการ

@2002-2008 The XU Association in Thailand