คณะกรรมการบริหารสมาคมตระกูลชื้อแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร


นายสิทธิชัย เจริญขจรกุล

บ. เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ก.


นายชาลี ศรีสุขชยะกุล

หจก. เจริญกิจอิมปอร์ต


นายสงวน โชคชัยชรินทร์

ห.จ.ก. สหโรจน์การทอ


นายอังพั้ง แซ่ชื้อ

อาคารไพลิน

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าต่อไป >>
คณะกรรมการบริหาร
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร | นายกกิตติมศักดิ์ | นายกสมาคม และรองนายกสมาคม | กรรมการบริหาร
กลุ่มสตรีสมาคม
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร | ประธานกิตติมศักดิ์ | ประธาน และรองประธาน | กรรมการ

@2002-2008 The XU Association in Thailand