สมาคมตระกูลชื้อ
256 ถ.สุขสวัสดิ์ กม.ที่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
Tel (02) 462-5441, 4632472-3, 4636857
Fax (02) 4636857

ผู้ดูแลเว็บ XUThailand.net
มนต์ชัย ซื่อสัตยาศิลป์
monchai@jrcpolymer.com

@2002-2008 The XU Association in Thailand