ประวัติความเป็นมาของตระกูลชื้อ

          คนตระกูลชื้อเป็นลูกหลานของต้าซื่อหลังกง บรรพบุรุษรุ่นที่3 ที่อยู่อย่างถาวรใน 13 หมู่บ้านของตำบลตงเหลียนและทังเคิงอำเภอฮงสุน มีอยู่ประมาณ สี่หมื่นคน,นอกนั้นอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณห้าหมื่นคน
           จากคำชี้แจงข้างตนทำให้รู้ว่า เอี้ยนจางกง (บรรพบุรุษรุ่นแรก)ของเราลูกหลานมากมาย,ตระกูลชื้อของเรามีการสืบทอดมายาวนาน, ตั้งแต่เอี้ยนจางกง มาถึงปัจจุบันประมาณ 600 ปี, ลูกหลานมากมายคนมีความรู้มีความสามารถมีออกมาทุกยุคทุนสมัย, ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ร่วมตระกูลชื้อได้กระจายอยู่ทั่วไปในไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย ในประเทศจีนกระจายอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง, ใต้หวัน, เสฉวน, เจียงซี, ในมณฑลกวางตุ้งกระจายอยู่ที่อำเภอฮงสุน, อำเภอเจียวหลิงและอำเภอหวู่หัวของจังหวัดเหมยโจว, อำเภอลู่เหอของจังหวัดซานเหวี่ย, อำเภอเจีหยาง, อำเภอเจียงซี, อำเภอเฉาหยาง, อำเภอปู่หนิงของจังหวัดซานโถว, รวมอาศัยอยู่ใน7 อำเภอของ 3 จังหวัด, ประชากรของผู้ร่วมตระกูลชื้อรวมประมาณ 180,000 คน,ถือเป็นวงศ์ตระกูลใหญ่มีความรุ่งเรืองมั่งคั่งและลูกหลานมากมาย
           ผู้ร่วมตระกูลทั้งหลายเรามีทรัพยากรคนและทรัพยสินมากมาย,โดยมีความผูกพันทางสายเลือดยิ่งทำให้ความรักใคร่สมานไมตรีของผู้ร่วมตระกูลมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขอให้ผู้ร่วมตระกูลสามัคคีร่วมแรงร่วมใจรักชาติบ้านเมือง, ให้กิจการของเราก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว, การสืบต่อจากบรรพบุรุษและแนะนำส่งเสริมคนรุ่งหลังบรรลุผลเป็นศรีเป็นเกียรติแก่บรรพบุรุษของวงศ์ตระกูล
           การสืบหารากฐานของบรรพบุรุษและการสืบต่อของตระกูลรำลึกถึงบรรพบุรุษของเราเป๊าะยี่กง ยั่วมู่กง ได้สร้างรกรากขึ้นที่เมืองชื้อ, ชื่อเสียงความมีเมตตาคุณงามความดีและผลงานที่บรรพชนแต่ละรุ่นแต่ละสมัยที่สร้างสมมีรากฐานสืบต่อกันยาวนาน เริ่มตั้งแต่เป๊าะยี่กง บรรพบุรุษต้นตระกูลชื้อ (เมื่อ 4,200 ปีก่อน) มีบุตรชายชื่อ ยั่วมู่กง ได้รับการแต่งตั้งจากอ๋องเซี่ยให้เป็นเจ้าครองเมืองชื้อ, สืบทอดลูกหลานมากมายเป็นหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่ในราชวงศ์สมัยนั้น, ในช่วงการปกครองแบ่งออกเป็นเหนือและใต้นั้น, ได้ไปอาศัยอยู่บริเวณทะเลตะวันออก (ปัจจุบันอยู่ระหว่างมณฑลเจียงซีและอันฮุย) ในปีสุดท้ายของราชวงศ์ซ่ง (ทายาทรุ่นที่ 35) คนโตอีหลังกง ได้ย้ายจากเหมืองหนิงตูมณฑลเจียงซี ไปอยู่ที่หมู่บ้านสือปี้มณฑลฮกเกี้ยน คนรองเอ้อหลังกง ได้ย้ายไปเมืองเหลียนเฉิงมณฑลฮกเกี้ยน อีหลังกง มีบุตรชายชื่อปิ่งหลังกง (รุ่นที่ 36) ปิ่งหลังกงมีบุตรชายชื่ออี่หลังกง (รุ่นที่ 37) อีหลังกงมีบุตรชายชื่อเทียนหุ้ยกง (รุ่นที่ 38) เทียนหุ้ยกงมีบุตรชาย 1 คน ชื่อเซ่อหลังกง (รุ่นที่ 39) เซ่อหลังกงมีบุตรชาย 2 คน คนโตเอี้ยนฮุยกง คนรองเอี้ยนจางจง (จากเอี้ยนจางกงเริ่มต้นนับบรรพบุรุษรุ่นที่ 1 ใหม่) ปีสุดท้ายของราชวงศ์หยวน, เอ้อหลังกง สืบทอดต่อมาอีก 5 ชั่วคนถึงเจินเหยินกง เวลานั้นบ้านเมืองวุ่นวายจากภัยสงครามจึงได้ย้ายออกจากฮกเกี้ยนไปอยู่ที่ยังเมืองฉางเอ้อ มณฑลกวางตุ้ง (ปัจจุบันอำเภอหวู่หัว) ต่อมาเหตุจากสงครามอีก, เอี้ยนจากกง (บรรพบุรุษต้นตระกูล)และพี่ชายเอี้ยนฮุยกง จำเป็นต้องดิ้นรนหลบภัยไปหมู่บ้านเจียอิ้งเฉินเซียง (ปัจจุบันคืออำเภอเหมย)ได้อาศัยอยู่กับบ้านครอบครัวตะกูลเซียวหมู่บ้านเฉิงเซียง, ได้นับถือเซียวไท่กง เป็นบิดาบุญธรรม , ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนไปใช้แซ่เซียว, คนโตใช้ชื่อเซียวเจียอีหลัง คนรองให้ชื่อเซียวเจียเอ้อหลังกง , หลังจากนั้นได้ติดตามบิดาบุญธรรมย้ายจากเจียยิ่งไปอยู่ที่เขากวนอิมซาน เล่ากันว่าเอี้ยนฮุยกง (อีหลังกง) ถูกโจรทำร้ายถึงแก่ความตายที่ตำหนักหงซือ ตำบลทังหนาน อำเภอฮงสุน เหลือแต่บรรพบุรุษต้นตระกูลเอี้ยนจางกง (เซียวเจียเอ้อหลัง )และภรรยาแซ่อึ้ง ต่อมาได้ย้ายออกจากบ้านตระกูลเซียงไปอยู่บ้านซานตั้นหมู่บ้านปู่โถว ตำบลทังเคิง อำเภอฮงสุน ปัจจุบันคือ หมู่บ้านเซี้ยพอ สร้างบ้านและจัดตังศาลบูชาบรรพบุรษ ตงไห่พัง เอ้อหลังกงมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อเซียวเนี้ยนชิหลังกง (บรรพบุรุษรุ่นที่ 2) ภรรยาแซ่ตั้ง มีบุตรชาย 4 คน คนอีหลังกง คนรองเอ้อหลังกง คนที่ 3 ซานหลังกง คนที่ 4 ซื่อหลังกง คนโตและคนที่ 3 อายุสั้นเสียชีวิตแต่เยาว์วัย สำหรับคนรองเอ้อหลังกงมีภรรยาแซ่เต็ง มีบุตรชาย 5 คน ทั้งหมดได้ย้ายไปอยู่หลินจูเคิงชิงหนานจิงบริเวณปากคลอง 3 แพร่งของไห่ลู่เฟิง หลังจากนั้นลูกหลานของเอ้อหลังกงได้ทะยอยเดินทางไปหากินที่ใต้หวัน เขตซินจูและเถาหยวน และปัจจุบันมีกิจการและฐานะที่มั่งคั่ง
           สำหรับซื่อหลังกงมีภรรยาแซ่เล้า มีบุตรชาย 2 คน คนโตเสี่ยวสือซานหลังกง คนรองเสี่ยวสือหวู่หลังกง พอสืบทอดถึงรุ่นที่ 3 ลูกหลานทรัพยากรสมบูรณ์พร้อมจึงได้กลับคืนสู่เชื้อสายตระกูลชื้อจากที่ใช้นามสกุลเซียวเปลี่ยนชื่อเดิมของบรรพบุรุษรุ่นที่ 2 เซียวเนี่นยชีหลัง เป็นชื้อเนียนซานหลัง
           หลายร้อยปีมานี้ลูกหลานของตระกูลชื้อทุกยุคทุกสมัยสำนึกในบุญคุณของบ้านตระกูลเซียวตลอดยังคงเรียกบรรพบุรุษรุ่นแรกเอี้ยนฮุยกง เป็นเซียวเจียอีหลัง เอี้ยนจางกง เป็นเซียวเจียเอ้อหลัง ที่มาและเหตุผลข้างต้นคือการกลับคืนสู่ตระกูลชื้อจากตระกูลเซียวของบรรพบุรุษ

อ่านภาษาจีน>>
@2002-2008 The XU Association in Thailand