คนตระกูลชื้อเป็นลูกหลานของต้าซื่อหลังกง บรรพบุรุษรุ่นที่3 ที่อยู่อย่างถาวรใน 13 หมู่บ้านของตำบลตงเหลียนและทังเคิงอำเภอฮงสุน มีอยู่ประมาณ สี่หมื่นคน,นอกนั้นอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณห้าหมื่นคน
อ่านต่อ >>


 

M
@2002-2008 The XU Association in Thailand